Fyzioterapie Plzeň - kontakt

🟢 Ordinace v provozu / přijímáme i akutní stavy / jako zdravotnické zařízení mohu na rozdíl od služeb přijímat klienty / desinfekce na ruce je k dispozici v ordinaci 🟢


Průběh terapie (jednoho sezení)

1/ Vyšetření

Při každé návštěvě je proveden svalový test celého těla a vše je zaznamenáváno do počítačového softwaru. Můžete se tak zpětně podívat jak se váš stav vyvíjí.

2/ Diagnostika

Zhodnocením výsledků vyšetření dle vizualizovaných diagnostických map a vysvětlení příčin poruch pohybového systému. Podrobná diagnostika svalů, kloubů a páteře.

3/ Terapie

Na podkladě diagnostiky je provedena vhodná terapie využívající nejnovější poznatky a techniky moderní fyzioterapie.

4/ Kontrola

Na konci terapie je provedeno kontrolní vyšetření úspěšnosti léčby.

Časté diagnózy

Diagnóza výhřezu ploténky

Výhřez ploténky je onemocnění, pro které jsou typické kořenové bolesti projevující se v příslušném dermatomu a provázené motorickými i senzitivními neurologickými příznaky.

Konkrétní terapeutický postup:

Ze zkušeností je známo, že svalový systém je ve většině případů nejvíce přetížen v horních segmentech, na které následně reaguje segment v dolní části zad. Ošetřování dolní části zad tak mnohdy nevede k úspěchu terapie. MFK Systém má možnost nahlédnout na individuální situaci a řešit tak každý případ „ na míru“. Odlehčení ploténky je nutné nejen v oblasti jejího výhřezu, ale i v oblastech, které jsou její příčinou, což může být i na opačném konci těla. Zkušenost je taková, že léčba bolesti u těchto případů se snižuje na jednu třetinu a celkové vyřešení dysbalance, která toto onemocnění provází, je přísně individuální. Závisí na životním stylu jedince, typu výhřezu a fázi, ve které se započalo s léčbou. Pokud není stav určen k operaci, je obecně terapie s MFK System velmi úspěšná.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění centrální nervové soustavy. Projevuje se vznikem zánětlivých ložisek, které ničí ochranný obal některých nervových vláken. Postihuje oblasti zodpovědné za čití, pohyb a koordinaci. MFK sytém dokáže zmapovat u této diagnózy funkční obtíže. Pracuje s celým psychosomatickým systémem současně.

Konkrétní terapeutický postup:

V prvním vstupním vyšetření bude pohybový systém vlivem postižení funkčně pravděpodobně velmi přetížen. Reakce na léčbu, při které se využívá stimulace reflexních bodů, může probíhat velmi rychle. Změny mohou být patrné již při druhé návštěvě. Kontrola a následná fyzioterapie MFK může následovat v týdenních intervalech cca jeden měsíc. Dochází ke zlepšení koordinace, jistoty pohybu a odeznění únavy. Později se návštěvy fyzioterapeuta opakují po 3 týdnech. Po osobním zaučení ošetřujícího člena rodiny je možné pečovat s MFK Systemem o postiženého i v domácím prostředí.