Fyzioterapie Plzeň - kontakt

🟢 Ordinace v provozu / přijímáme i akutní stavy / jako zdravotnické zařízení mohu na rozdíl od služeb přijímat klienty / desinfekce na ruce je k dispozici v ordinaci 🟢


Mgr. Matěj Liška

Odborné vzdělání

FTVS UK – navazující magisterské studium v oboru fyzioterapie – titul Mgr.

Diplomová práce - Fylogenetické aspekty lidské lokomoce

Vysoká škola v Plzni o.p.s. - obor fyzioterapie – titul Bc.

Bakalářská práce na téma - Klinika a fyzioterapie u přetížení šíjového svalstva

Odborné stáže a kurzy

Odborná stáž v SRN na Rehabilitační klinice – Klinik Franken, Bad Steben
Diagnostika a léčba funkčních poruch pohybu – metoda MFK
Registrace na MZČR – odborná způsobilost k práci fyzioterapeuta bez odborného dohledu
Metoda MFK – kurz školitelů – inovační kurz
Metoda L. Mojžíšové
Měkké a mobilizační techniky