Fyzioterapie Plzeň - kontakt

🟢 Ordinace v provozu / přijímáme i akutní stavy / jako zdravotnické zařízení mohu na rozdíl od služeb přijímat klienty / desinfekce na ruce je k dispozici v ordinaci 🟢


Klienti Fyzioterapie Mgr. Matěj Liška

Kateřina Vaidišová - jachtařka, reprezentační úroveň

"Jachting je pohybově specifický sport, kdy jsou některé tělesné partie zatěžovány naprosto odlišně, než v běžném životě. V rámci přípravy na sezonu i v jejím průběhu spolupracuji s Matějem na prevenci a odstranění následků jednostranného zatížení těla."

Tomáš Marek - hráč amerického fotbalu za Prague Panthers, vyznavač extrémních sportů

Tomáš Marek (na obrázku vpravo): "V zimě při lyžování jsem si při skákání ze skály přetrhal přední křížový vaz v koleni. Po plastice vazu a ne moc progresivním zlepšení na rehabilitacích jsem byl osloven Mgr. Matějem Liškou. Nebyl jsem si jist jestli bude tato metoda fungovat, ale hned po prvním sezení jsem odcházel bez berlí což pro mě předtím nebylo možné kvuli bolesti. Po každém sezení se cítím uvolnen a vím jak na tom mé telo je díky profesionálnímu přístupu"

Jirka Š. - strongman, powerlifter

"Během běžného tréninku nazvedám i několik desítek tun, tělo je tak vystavené obrovskému stresu. Abych se mohl v tréninku pořád posouvat dále, a aby nedocházelo ke zraněním, je pro mě velmi důležité mít tělo pod pravidelným odborným dohledem. Není nic neobvyklého, když v rámci neustálého zatížení přestane nějaká svalová partie fungovat zcela korektně, a proto také oceňuji individuální a profesionální přístup, kdy s Mgr. Matějem Liškou pracujeme na nápravě vzniklého problému. Na metodě MFK, kterou Matěj praktikuje, se mi mimo jiné líbí i vizuální přehled o aktuálním stavu mého těla při každé návštěvě."


Známé osobnosti využívající metody MFK

Barbora Špotáková - oštěpařka

„Při hodu oštěpem se musí zapojit celé tělo. Proto se mi líbí, že se při terapii řeší celé tělo jako komplex a ne pouze problémová místa.“

Patrik Berger – fotbalista

„Ve své fotbalové kariéře jsem zažil mnoho sportovních radostí a úspěchů, ale bohužel i bolesti z pohybu. Jsem rád, že jsem našel po dlouhé době možnost nahlédnout na své tělo zcela z jiného úhlu. Ujasnil jsem si všechny souvislosti svých současných problémů a vím, že je mám pod kontrolou. Je rozumné se o sebe starat průběžně, protože potom zcela určitě tělo vydrží hrát déle.“

Dominik Šácha – trenér squashe I.třídy

„Jsem příznivcem toho, že na těle by se mělo stále pracovat. V dobré kondici samozřejmě musím být, ale pokud některá část těla vypoví službu, jsem rád, že najdu vždy odborníka, který ví jak na to. Mám dobré zkušenosti s tím, když se pracuje na celém těle a neřeší se jen část, která bolí. Vše totiž vždy souvisí se vším.“

Miroslav Guzdek – atlet

„K tomu, abych mohl podávat maximální výkon ve sportu, ale i v práci je potřeba, abych byl plně zdráv. Proto jsem rád, že jsem našel cestu, jak se ke zdraví dopracovat. Nejde jen o to, jak předcházet případným zraněním, ale i jak s nimi úspěšně bojovat.“

Ondřej Synek - skifař

Tereza Rumlová - herečka

„Jako herečka a matka půlročního syna mám námahu svalů na dením pořádku - Moje tělo je můj nástroj a když je nástroj rozladěný,špatně se na něj hraje. Tato metoda velmi citlivě a velmi účinně pomáhá srovnat mé tělo do rovnováhy a načerpat sílu na další prcovní a rodinné povinnosti.“

Pavel Kubát - juniorský mistr světa

v orientačním běhu,,Orientační běh je sport pro přemýšlející běžce. Nejde čistě jenom o fyzickou připravenost. Do dobrého psychického rozpoložení se však člověk nedokáže dostat bez dobrého tělesného pocitu. Po první masáži MFK jsem se cítil jak fyzicky, tak i psychicky výborně.“

Eva Pigová - tenistka

,,Každý člověk by se měl o své tělo starat. U sportovců to je dokonce snad i povinnost. Já jsem sportovec a k tomu, abych mohla podávat maximální výkon je zdravé tělo velmi důležité. A myslím si, že tato metoda je velmi účinná k předcházení a dobrému léčení jakéhokoliv problému.“

JUDr. Jaromír Bláha – rozhodčí hokejové extraligy

„Musím přiznat, že v poslední době jsem měl potíže s kolenem, takže jsem v dobré kondici moc nebyl. Ale sport je pro mě hnacím motorem, takže jsem se díky vynikající rehabilitaci a speciálním vyšetřovacím metodám docela rychle dostal zpět do dobré formy.“

Lukáš Novotný – hasič

„Každý rok jsem míval svalová zranění, ale letos jsem chodil na MFK a zranění se mne vyhnula. Raději problémům předcházím, než potom hasím následky.“

Michal Dragoun - hokejista

Hraji hokej od 4 let a proto je pro mě velice důležité se o sebe starat preventivně a ne až při vzniklých problémech, které mě při každodenní zátěži provázejí. Tato metoda mi pomáhá předejít možným zdravotním komplikacím, které by mohly bránit stoprocentnímu výkonu.

Pavel Štolba - student na vozíku

Celý život zkouším různé masáže a rehabilitace. Mám svalovou a nervovou nemoc, která mě upoutala na vozík, vyzkoušel jsem MFK metodu a hned jsem zjistil, že jsem neudělal chybu, protože jsem cítil strašně velkou sílu, bolest zad opadla a dobrá nálada užívat si života jako běžný zdravý člověk mi neopustila. Mohu každému MFK metodu doporučit.

Jiří Vopršal – manažer

„Moje pracovní vytížení je plné hodin strávených u počítače, nejrůznějších jednání, cestování za volantem auta a tím i stresových situací. Hned po několika návštěvách MFK Centra jsem pochopil, že pokud má mé tělo tomuto tlaku vzdorovat je to ta správná metoda. Návštěvy Centra se proto staly pravidelnou součástí mého pracovního programu a vřele je doporučuji každému kdo "uhání" životem tak jako já!"

Kateřina Baďurová - atletka

„Ze začátku jsem se na to dívala trochu skepticky, ale hned po prvním ošetření jsem cítila značné zlepšení především na operované noze. Po tolika zdravotních peripetiích, co jsem už prožila, doufám, že mi tato metoda pomůže vyhnout se zbytečným zraněním, která vznikají z dlouhodobého přetížení určité části těla.“

Slova odborníků - Lékaři

MUDr. František Picek a MUDr. Gabriela Picková

V současnosti je MFK svého druhu jedinečná diagnosticko-léčebná metoda. Diagnostická část je založena na analýze funkčních poruch pohybového systému fyzioterapeutem. Svou podstatou zaručuje, že se fyzioterapeut nevěnuje jen dominantnímu problému, ale řeší komplexně celý pohybový aparát. Je vybudována z pohledu celku a nikoliv pouze obtíží, jež udává sám pacient.

Při diagnostickém rozboru svalového systému jsou zmapovány slabé oblasti v těle, jako je sval, pohyb, postoj, stereotyp, psyché apod. Na základě zjištěných subjektivních obtíží pacienta a objektivních informací o kvalitě jeho svalového aparátu vybere fyzioterapeut z nabízené škály vhodný terapeutický postup. Ten je zpracován dle aktuálního nálezu a je tudíž použitelný na určitého klienta v určitém čase. Při volbě terapeutického postupu (stimulace soustavy reflexních bodů, masáž svalů, stimulace Trp a TP , mobilizace, cvičení a pod) je přísně zachovávána posloupnost a místo aplikace jednotlivých kroků terapie. Samotná léčba nastavená systémem MFK je tedy účelně voleným postupem, vedoucím k vyřešení funkční dysbalance.

Po každé ukončené terapii provádí fyzioterapeut kontrolu svalového testu těch vyšetřovacích poloh, které byly na začátku terapie v chybě, což jej vede ke komplexní úpravě funkčních poruch pohybových stereotypů. Klient a terapeut tak získávají vzájemnou informaci o účinnosti zvolené komplexní terapie.

Život plný nebolestivého a osvěžujícího pohybu je podmíněn především udržením rovnováhy pohybového systému. Metoda MFK vědecky napomáhá odhalení jejích principů. Ohromnou výhodou metody v praktickém použití je fakt, že díky kvalitě grafického zpracování vložených informací umožňuje názornou prezentaci zjištění pacientovi a zajišťuje tak i mnohem intenzivní vzájemnou spolupráci pacienta a fyzioterapeuta. Zapojit pacienta do fyzioterapeutických postupů je jednou z nejdůležitějších, ale zároveň také nejobtížnějších součástí jeho léčby. Metoda MFK toto usnadňuje tím, že díky vizualizaci nedostatků v pohybovém systému umožňuje pacientovi uvědomit své nedostatky, příčiny obtížných bolestivých stavů a následky, které mohou z tohoto aktuálního stavu vyústit. Propracovanost softwaru umožňuje historicky sledovat a porovnávat vývoj a efektivitu léčení i v jeho průběhu.

Dle jednotlivých aktuálních nálezů plánuje fyzioterapeut další návštěvu klienta a volí správné terapeutické úkony. Určování rizikových míst (například v kloubních strukturách, páteři a vnitřním systému) pomáhá terapeutovi hodnotit míru napětí v těchto zónách a sledovat ji v čase. V zájmu dlouhodobého úspěchu péče vedené metodou MFK je důležité, aby i „ošetřený“ pacient navštěvoval fyzioterapeuta v preventivních předem určených periodách. To pak umožní odhalení skrytých symetrických (a tudíž zatím nebolestivých rizikových míst) na jeho pohybovém systému. Tato skutečnost dává fyzioterapeutické diagnostice funkce tělních systémů nový rozměr.

V dnešní praxi se často z různých důvodů (nevhodné nastavení ohodnocení poskytované péče ze strany zdravotních pojišťoven, přetlak klientů, špatná organizace praxe či „běžný“ shon a nedostatek času) nedostaneme k hodnocení skutečné podstaty funkčních změn pohybového systému člověka. Zaměřujeme se pak jen na určité jednotlivé nedostatky, ale jak se ony projevují v celku, nám často bohužel uniká. Metoda MFK napomáhá fyzioterapeutovi i pacientovi přemýšlet o pohybových funkčních možnostech člověka v komplexních souvislostech, dává mu možnost sledovat v čase vývoj změn a účelně šetří čas vynaložený na kineziologický rozbor.

Závěrem lze říci, že metoda MFK přináší k tématům týkajícím se pohybových systémů moderní komplexní fyzioterapeutický přístup. Za jejím vznikem stojí dlouholetá studia oboru fyzioterapie a bohaté praktické zkušenosti. Současnou praxi pak obohacuje o možnosti, které nabízí současná úroveň komunikace využíváním výpočetní techniky.

MUDr. Daniela Pachmannová

„Metoda MFK je celostní fyzioterapie, která harmonizuje celý organismus. Cílem je rovnováha celého pohybového aparátu, pružnost a pevnost svalů, harmonie svalová. Působí efektivně na celý organismus, včetně psychiky. Metoda vychází z vyšetření svalů. Pracuje šetrně s tělem od masáží neurolymfatických bodů, přes masáže svalů a šlach až k práci se stimulací ligament a periostu a šetrných mobilizací až k izometrickému cvičení, které harmonizuje agonisty a antagonisty.“

MUDr. Julius Tutoky

Běžné komentáře ke zdravotníkům jsou, že zdravotník se v ordinaci více věnuje počítači než jemu, pak jej pošle za plentu, připojí jej na nějaký přístroj (galvanizace, iontoforesa, DD proudy, magnetoterapii, atd…) a nechá jej být. Pacientům vadí ztráta intimního osobního psychického i dotykového charakteru. MFK je nový způsob práce s expertním systémem, který zpřesňuje diagnostickou a léčebnou činnost fyziatra, umožňuje její přesnou dokumentaci a možnost porovnání změn ve funkčních poruchách pohybového systému před a po léčebné činnosti zdravotníka. Základem je, že po anamnese systematickou levo-pravostrannou myokinetickou aktivací svalů od hlavy až k patám a palpačním ohodnocením jejich reakce se ukáže řetězení bolestivých funkčních poruch pohybového systému. Následná palpace míst, kde je porušená symetrie, hmatá kvalitu posunlivosti kůže, jizev, myofasciálních struktur (bariery), kloubní vůli (joint play), Trp, Tep, zkrácení a ochablost svalů. Správným dávkováním manuálních podnětů se vyvolává v těle reakce, která podporuje uzdravovací proces, zlepšuje a upravuje funkce tkáně nebo orgánu, zvyšuje odolnost těla proti negativním vlivům prostředí, proti fyzické i psychické únavě. Ve shora uvedeném vidím novum práce ve fyzioterapii. Metoda má potenciál rozvoje pro zdravotnickou praxi ve vylepšování vztahů zdravotník – pacient (klient) skrze využívání a rozvoji vizuální informační techniky.


Slova odborníků - Maséři, trenéři

Dan Bártů

Po letech trenérské činnosti, kdy jsem řešil různé nedostatečnosti klientů, jsem našel metodu MFK, která moji činnost zkvalitnila. Klientům přinesla nejen pojmenování jejich funkčních problémů, ale i jejich řešení. Taktéž se zkvalitnila moje trenérská práce a to díky získání přehledu a přesnějšího náhledu do „těl klientů“.

Jiří Benda

Po dlouhé době jsem nadšen. Zjistil jsem, že jsem se vydal správným směrem a to jsem absolvoval spoustu kurzů a školení ( bohužel vše bylo masové a jen zaplať, bez zjištění, jestli člověk něco fakt umí). Po zkušenosti určitě nemám takovou chuť někoho namasírovat a cvičit s ním bez zjištění skutečnosti, co mu vlastně je a pokud má svaly vůbec funkční. Zjištění mi dává metoda MFK.

Mgr. David Bor

Řešení problémů bolesti komplexním pojetím lidského těla, příprava organismu na tréninkové a závodní zatížení, udržení organismu v maximální funkci, umožnění maximálního výkonu, prevence zdravotního poškození sportem = TO VŠE PŘINÁŠÍ METODA MFK. Potvrdilo se mi, že zdravotní problémy pramení i z jiných oblastí, než se projevují.

Anna Mandzjuková

Metoda MFK mi dává možnost přistupovat ke každému klientovi individuálně, neměřit všem stejným metrem. Jsem ráda, že jsem konečně našla metodu, kterou můžu pomoci a ne například zdravotním cvikem ještě více ublížit.

Slova odborníků - Fyzioterapeuté

Štěpánka Vojtová

„Metoda ANO-NE, všechno nebo nic, praxe kontrastu. Na tomto základě lze pochopit, že náš život se postupně zaznamenává do našeho těla a jednotlivé události zanechávají svoje stopy. Konečně princip, který nerozkládá člověka na součástky, ale ladí celý organismus do pohody tak, aby člověk sám sebe cítil a vnímal. A možná i objevil a znovu nacházel kým je. MFK potvrzuje skutečnost existence naděje fyzického a psychického souladu v těle a jedinečně umožňuje využít tohoto faktoru v rehabilitaci.“

Mgr. Petra Kozáková

„MFK využívá software pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Cílem je nejen vyladit svalový systém , ale udržet ho i v rámci prevence. Konečně nástroj, který umožní podívat se na člověka, jak funguje. Výborná zpětná vazba pro pacienta a terapeuta, efekt hned, čili pacient je snadněji motivován pro další spolupráci.“

Vlasta Červenková

„Metoda MFK je z mého pohledu unikátní a revoluční metoda přístupu fyzioterapeuta ke klientovi. Děkuji za možnost seznámení se s ní a vyjadřuji všestranný obdiv autorce metody a všem jejím spolupracovníkům.“

Jana Bauerová

MFK metoda je přístup k lidskému tělu jako celku s pomocí počítačového programu ( neřeší bolest, problém izolovaně). Prostřednictvím počítače má terapeut i pacient vizuální kontrolu v celé historii terapie. Podle obrazu zatížení pacienta má terapeut výběr z různých fyzioterapeutických možností a tím zásadně zlepšuje funkci celého pohybového aparátu, pohybových stereotypů.

Pavlína Lexová

MFK je postup, který prostřednictvím svalů oslovuje všechny systémy našich těl a duší.

Věra Bláhová DiS.

„Konečně technika, která vnímá tělo jako celek, jen se tak netváří. Technika, která spojuje funkce celého těla dohromady a skrze svaly a celý pohybový aparát ovlivňuje funkce a vitalitu celého organismu. Na základě aktuální diagnostiky, která odhalí hlavní místo problému a z něj vyplývající potíže a dysbalance, provádí korekci chyb pohybového aparátu, tím podporuje přirozené regenerační schopnosti lidského těla. Každé tělo reaguje dle svých schopností a vlastní rychlostí. Respektuje individuální vnímání, cítění a potřeby klienta. Stále žádá spolupráci a informace od klienta. Každý klient zná své tělo, vidí svůj stav díky obrazu z programu, sleduje svůj vývoj, reaguje, ví a má zpětnou kontrolu. Tělo je orchestr, svaly jsou nástroje, tak je fajn, když se orchestr dá poslouchat a je sladěný. Taky je fajn, když tělo funguje a cítí se dobře.“

Mgr. Věra Pitrmanová

„MFK umožňuje fyzioterapeutovi rychle se dostat k podstatě věci(obtíží) jednoznačně určenou cestou (systém) - to na straně jedné. Neomezuje tvořivou schopnost a tím i chuť terapeuta použít vše co umí a chce - to na straně druhé. Další výhoda: terapeut i pacient vidí a nejen cítí jak pacient vypadá a co se mění (nejen fyzično). Autorku MFK obdivuji a děkuji za zprostředkování informací.“

Bc. Karolína Kinská

,,MFK je geniální metoda, která pomůže zorientovat dezorientovaného fyzioterapeuta.“

Bc. Daniela Stříbrnská

„Počítačový systém ti otevře oči a vidíš, jaká je realita.“

Tomáš Hájek

Revoluční metoda ve fyzioterapii, která nám umožňuje jiný náhled na náš obor,ukazuje nám jiný přístup k pohledu na pacienta, učí nás dívat se na člověka jako na celek, zlepšuje komunikaci mezi terapeutem a pacientem formou zpětné vazby – PACIENT VIDÍ, CO MU JE!

Monika Formánková

"Vždy, když jsem pracovala se svými pacienty, věděla jsem, že místo bolesti, aktuální problém, není většinou zároveň příčinou. A byla jsem frustrována tím, že se můžu pouze domnívat, kde je příčina. Tato metoda dává terapeutům, tak i klientům jistotu, přehled a viditelný výsledek terapie. Terapeut i klient rozumí příčinám své bolesti a celému svému tělu. Chápe, proč a jak se terapie odvíjí, ne jen v jednom místě, ale v rámci celého člověka. Líbí se mi velká logika této práce. Přináší velkou motivaci jak pro klienta, tak pro terapeuta. Terapeut se stává velmi tvůrčí, přitom respektuje každý případ a tím zvyšuje efektivitu a rychlost řešení obtíží. JE TO METODA PLNÁ MOŽNOSTÍ!"

Daniela Slámová

Na zahradě rostl strom, začaly mu chřadnout větve, ale stále rostl, jen listí bylo stále méně. Zahradník mu přidával hnojivo. Stav se zlepšil, ale nebyl to už ten silný strom. Zahradník se poradil se svým přítelem. Ostříhali větve, vyndali strom z kořenového obalu, zasadili znovu. Strom vypadal strašně… Po pár týdnech začaly rašit první větvičky. Opět strom přistřihávali, někde méně, někde více, tak, jak potřeboval. Teď je z něj nádherný silný košatý strom. Jen občas potřebuje něco „poopravit“. To je MFK. Celé tělo se od začátku začne stavět znovu. Postupně se odeberou malé bolístky až se přijde na tu velkou a z ní se začne odebírat až zůstane pevné tělo, které pak jen občas potřebuje opravit. Hodně práce s jasným cílem. Hodně bolesti na začátku, ale i v průběhu, na konci bez bolesti. Jsi na začátku olympijského cyklu, je to boj a tvým cílem je stav LEHKOSTI.